teisipäev, 22. märts 2016

Active, Attractive And Interactive EU MathematicsVeebruari teisel nädalal külastasid Tallinna Kristiine Gümnaasiumi kolmkümmend matemaatikaõpetajat tervest Euroopast. Projekti „Active, Attractive And Interactive EU Mathematics“ Eestipoolne eestvedaja Lauri Vilibert vaatab toimunule tagasi ning vastab projekti kohta käivatele küsimustele.  

Kuidas projekt Eestis läks?

Meie koolis toimus projekti raames kõigest üks kohtumine. Projekt jätkub juba peagi Leedus. Arvan, et kohtumine läks väga hästi. Loodan, et osalejaid said juurde  häid ideid, mida edasipidises töös ise rakendada. Mina sain küll uusi mõtteid ja vaatenurki, mida soovin kindlasti rakendada ja meie kooli õpetajatega jagada.  

Milline oli kõige ootamatum uus teadmine?

Kõige huvitavam lähenemine matemaatika õpetamisel oli minu meelest Saksamaa matemaatikaõpetajatel – nad tõid väga huvitavaid näiteid, kuidas õpetada matemaatikat algklassides ning nende lähenemisviis jättis mulle isiklikult väga sügava mulje. Saksamaa matemaatikaõpetajad on ainetevahelise integratsiooni sel moel peitnud, et esmasel vaatlusel ei oskakski aru saada, et õpetajad on matemaatika õpetamisel suutnud luua orgaanilise ühenduse muude algklassides õpetatavate õppeainetega - näiteks kui esimeses klassis õpitakse tundma numbreid, siis võrreldakse näitlikult erinevate Saksamaa linnade elanike arvu. Rääkides integratsioonist ja ainete omavahelisest lõimimisest, on Saksamaa õpetajad sel viisil liitnud matemaatika, geograafia ning ühiskonnaõpetuse. Võib-olla hakkab  õpilane lisaks arvulisele teadmisele ka huvituma, miks mõni linn on teisest suurem. Minu jaoks oli väga harivaks kogemuseks Moodle´i õpikeskkonna süvaõpe.  Moodle´i õpikeskond on õpetajale ja õpilasele  väga heaks abivahendiks tundide efektiivsema korraldamise juures. Jagan kindlasti saadud uusi teadmisi ka meie kooli õpetajatega ning loodan, et Moodle´i õpikeskkonda hakatakse ka meie koolis erinevate õppeainete õpetamisel rohkem kasutama.  

Mis külalisi kõige enam Eesti puhul üllatas?

Külalistel olid väga erinevad teadmised Eestist. Mõned õpetajad oli varem Eestis käinud, aga oli ka neid, kes väitsid, et paar kuud tagasi oli Eesti nende jaoks kusagil kaugel olev ebamäärane koht, mida kohe ei oskaks kaardilgi näidata.  Loomulikult lummas meie külalisi vanalinn. Ma ei liialda, öeldes, et paljud lausa armusid meie vanalinna ilusse. Külalistele jättis meie koolimaja  väga hea mulje. Nad imetlesid, et meie koolimaja on nii puhas ning korras. Saksa õpetajatele valmistas üllatuse, et meie koolitundides õpetatakse nii palju. Meil omakorda tekkis küsimus, et kuidas nemad siis küll õpetavad? Siin kooruski välja tõsiasi, et sakslastel on õppeained omavahel rohkem lõimitud ning tekibki tunne, et tunnis õpetatakse vähem.

Kuidas projekt edasi jätkub?

Eestis kogunesid õpetajad, kes projekti sisulist poolt üles ehitavad. Projekti lõpptööna koostame interaktiivsed ja huvitavad materjalid matemaatika õpetamiseks. Aprilli lõpus kohtume Leedus, kus teeme vahekokkuvõtteid projekti senisest käigust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar