esmaspäev, 26. mai 2014

Comenius


 Many cultures, one technology. Robotics as a platform to exchange experience during the common action 

Käesoleva kirjatöö ambitsiooniks on anda võimalikult sidus ülevaade Comeniuse projekti lõppakordist, mille geograafiliseks tuumaks oli Mallorca saar käesoleva aasta maikuu esimesel nädalal. Kuue riigi robootikahuvilisi õpilasi ning õpetajaid ühendava projektiga alustati kaks aastat tagasi. Projekti eesmärgiks oli lisaks robootikaalastele tegemistele tutvustada ka erinevate riikide kulutuuri ning koolikeskkonda, mis kuuel iseilmsel projektikohtumisel suurepäraselt õnnestus. Mallorcal tõmmati projektile joon alla, analüüsiti tehtut ning vaadati lisaks minevikule ka tulevikku. Projektis osalesid koolid Hispaaniast, Portugalist, Itaaliast, Poolast, Leedust ning Eesti lippu hoidis kõrgel Tallinna Kristiine Gümnaasium. 

Projekti käigus selgus, et igas riigis on robootika õpetamine natukene erinev. Paljudes koolides ei ole nii head tehnilist varustatust kui Eestis. Kristiine gümnaasiumi robootikaklassi olemasolu ning robotiteküllane seisukord pani teiste koolide õpetajatel ning õpilastel heatahtlikkust kadedusest suu ahhetama. Kristiine gümnaasiumis on kaksteist robotite ehituskomplekti. Kui meie koolis osaleb robootikatunnis kakskümmend õpilast, siis on kahe õpilase kohta kasutada üks komplekt, mis on võrreldes teiste projektiriikidega vägagi silmapaistev tulemus. Projektikaaslaste puhul tuli tõdeda, et robootikat õpetatakse vaid üksikute näidiskomplektide abiga. Kristiine kooli eeliseks on tõsiasi, et kõik õpilased on robootikaga tegelemisel aktiivselt kaasatud. 

Isikupärast tööd tehakse kõikjal ning Comeniuse projekt ongi ideaalseks väljundiks kogemuste vahetamisel. Suurepäraseks näiteks koostööst on Mallorcal esitletud veebipõhine robootika sõnastik, mis aitab robootikahuvilistel üle kogu maailma leida ühist keelt erinevate mõistete täpsustamisel. Hetkel koosneb sõnastik 115 sõnast. 

Igast koolist on midagi õppida. Haruldaselt positiivselt mõjus Hispaania ning Portugali õpilaste ning õpetajate omavaheline suhtlemine, millest kiirgas heatahtlikku lähendust ja teineteisemõistmist. Hispaania koolis oli kutseõppesuunal väga palju näidismaterjale. 

Õpilastele suunatud õpitubades tegeleti robotite konstrueerimisega ning arendati meeskonnatöö oskusi, sest grupitöid tegid üheskoos erinevast rahvusest huvilised. Projektis osalejatel on lisaks robootikaalastele oskustele täienenud võõrkeeltepagas ning maailmapilt erinevate kultuuride mõistmisel ja mõtestamisel on muutunud mitmetahulisemaks. Erinevate kultuuride ning koolikeskkondade nägemine aitab kindlasti paremini mõista eesti koolisüsteemi tugevusi ja nõrkusi. Võime uhkust tunda oma koolikeskkonna rahulikkuse ning puhtuse üle, meie kool on turvaline.

Kristiine gümnaasiumi roobotikutele on projektis osalemine andud hindamatuid kogemusi. Kindlasti on projektil oma osa ka selles, et Kristiine kooli esindus on silmapaistvalt osalenud robootikavõistlustel Eestis ning kahel korral on koduriiki esindatud ka Euroopa meistrivõistlustel. 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar